Codeine Phosphate

Codeine Phosphate

Formül:  C18H24NO7P

CAS Numarası: 41444-62-6

MOA: BP/USP    

Molekül Ağırlığı:  397.4 g/mol

Kodein Fosfat, analjezik, ishal önleyici ve antitüsif aktivitelere sahip doğal olarak oluşan bir fenantren alkaloidi ve opioid agonisti olan kodeinin fosfat tuzudur. Kodein, merkezi sinir sistemi (CNS) içindeki pek çok yerde opioid reseptörlerine bağlanarak endojen opioidlerin etkilerini taklit eder. Mu-alt tip opioid reseptörlerinin uyarılması, P maddesi, GABA, dopamin, asetilkolin ve noradrenalin gibi nosiseptif nörotransmiterlerin salınmasında bir azalmaya yol açar; Buna ek olarak, kodein metaboliti morfin, G-proteine bağlı içe doğru rektifiye edici potasyum (GIRK) kanallarının açılmasını indükler ve N-tipi voltaj kapılı kalsiyum kanallarının açılmasını bloke ederek hiperpolarizasyon ve azalmış nöronal uyarılabilirlik ile sonuçlanır. Bağırsak mu-alt tipi opioid reseptörlerinin uyarılması, bağırsak hareketliliğinde bir azalmaya ve bağırsak geçiş sürelerinin gecikmesine neden olur. Antitüsif aktiviteye kodeinin medulladaki öksürük merkezi üzerindeki etkisi aracılık eder.
 

Daha Fazlası İçin Lütfen Bizimle İletişime Geçin