Oxycodone Base

Oxycodone Base

Formül: C18H21NO4

CAS Numarası:  76-42-6

MOA: In house    

Molekül Ağırlığı: 315.4 g/mol

Oksikodon, analjezik aktiviteye sahip yarı sentetik, morfin benzeri bir opioid alkaloittir. Oksikodon, analjezik aktivitesini, merkezi sinir sistemindeki (CNS) mu-reseptörlerine bağlanarak gösterir, böylece endojen opioidlerin etkilerini taklit eder. Opiat reseptörünün bağlanması, GTP'nin G-protein kompleksi üzerindeki GDP için değişimini uyarır ve adenilat siklazı inhibe ederek cAMP üretimini önler. Daha sonra P maddesi, gama-aminobütirik asit (GABA), dopamin, asetilkolin ve noradrenalin gibi nosiseptif nörotransmiterlerin salınımı inhibe edilir. Oksikodon ayrıca vazopressin, somatostatin, insülin ve glukagon salınımını da inhibe eder. Ek olarak, oksikodon, N-tipi voltaj-kapılı kalsiyum kanallarını kapatır ve G-protein-bağlı içe doğru rektifiye edici potasyum kanallarını açarak hiperpolarizasyon ve nöronal uyarılabilirliğin azalmasına neden olur.
 

Daha Fazlası İçin Lütfen Bizimle İletişime Geçin